top of page

חדר העבודה האישי כאן. חודש שלם שמוקדש לכתב היד שלכם. 12 מפגשים אישיים בזום (3 בשבוע), בניה של תוכנית עבודה אישית, ומשוב על הטקסטים בתוך תהליך הכתיבה, הכל כדי לקחת את כתב היד שלכם קדימה.

2750 ש"ח. שמונה מקומות בלבד.  

מרץ-אפריל 24

נרשמים כאן:

bottom of page