top of page

בגיל 14 למדתי לבצע בעיטה צדית בקפיצה. היה עלי לקפוץ מעל מכשול פשוט: כיסא בית-ספר. הוא ניצב מולי במרכז האולם, איים ללכוד אותי ולרסק אותי אל הבלטות החשופות. כשראה המורה שלי את מצוקתי, את רגלי הנאחזות בקרקע באימה, ניגש אלי. זה פשוט, אמר, כדי ללמוד לקפוץ, כדי להצליח לעוף, דבר ראשון עליך להסכים ליפול.

גם קופים נופלים מעצים הוא סיפור מסע אישי, המתרחש כולו במרחב האימונים של אמנות הלחימה.

כותבים על הקופים

שירה סובל - סלונה

"זהו אינו ספרה הראשון שאני קוראת וכבר התאהבתי בסגנונה המיוחד אשר מגיע כאן לשיא בשלותו"

מיטל שרון - החיים עצמם

"גם קופים נופלים מעצים הוא שיעור מרתק באמנות לחימה ובאמנות הספרותית של התאמת צורה לתוכן...ישיר ומדויק כמו בעיטה רצינית"

ירון אביטוב - סלונט

"בספרה מפרקת רוגל את הזעם הזה לשבבי העץ הקטנים שהיא שוברת במכה אחת, תוך שהיא משמיעה את צעקת הקרב המסורתית קי-האפ, שמשמעותה סוג של הכרזה של כוח החיים."

שרית פלין - אוצר מלים

"אני ממליצה עליו בפה מלא. למי? לאנשים שמסכימים ליפול, לחפש, להתבונן פנימה, לקחת את עצמם ברצינות, אבל גם בקלילות וחופשיות"

תמר ויינברג - סימניה

מעין רוגל היא גם מאסטר במילים.
בשפה רזה ומדויקת היא מעבירה את הקורא דרך המסע שלה. בסגנון ייחודי לה, היא מכווצת רגעי התעלות ורגעי נפילה, משברים ספורטיביים ומשברים אישיים, למילים שפועלות על הקורא כסכין כירורגי חד ומדויק אל יעדו. פוצע ומתקן רק היכן שצריך.

bottom of page