top of page

המכניקה של הרגש
ארבעה שיעורים מעשיים

אני פותחת את דלת חדר העבודה שלי ומזמינה אותך להכיר את הכלים שמשרתים אותי בכתיבה שלי, בכל סיפור, ספר, תסכית או תסריט. 
בכל מפגש יכלול הרצאה פרונטלית מקוונת, תרגול מעשי (תרגילים קצרים וממוקדים, וללא שיתוף או משוב קבוצתי), ולבסוף חצי שעה שמוקדשת לשאלות.  

בסך הכל שעתיים של מפגש מקוון. 

אפשר להירשם למפגשים נבחרים או לכל הארבעה במחיר מופחת (בכדי להנות מההנחה יש לבחור 'הרשמה לכל הסדרה') 

עלות כל מפגש - 250 ש"ח

הרשמה לכל סדרת המפגשים - 800 ש"ח 

המפגשים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה למשך שבוע אחרי המפגש.
 

מועדים חדשים בקרוב
mamaro__story_line_diagrams_58a3cb23-b377-4e0c-ab50-62a950cf31dd.png

ציר הזמן

העבודה על ציר הזמן היא העבודה המתמטית של העלילה. אני בונה את ציר הזמן שלי לרוב אחרי שהכתיבה התחילה. אחרי שכבר יש לי סצנות ראשונות. רק אז אני מתחילה לפתור ולפענח את ציר הזמן, קדימה ואחורה. כדי לייצר תשתית עלילתית יציבה.

נדבר על מבנים סיפוריים ואיך לעבוד איתם, על צירי הזמן של הדמויות והקוראות ואיך לעבור ביניהם, על סוגים שונים של נקודות עלילה, ועל חשיבות קווי העלילה המשניים. 

קצות חוט

לפני כניסה לפרוייקט חדש, בזמן הכתיבה ואפילו אחרי הטיוטה הראשונה, אני עובדת עם הרעיונות וקצות החוט. מחפשת בפנים ובחוץ את החלקים הקטנים של הפאזל. 
עבורי, זו הדרך להבין על מה אני כותבת, ומה חשוב לי להכניס. זו הדרך לפתור בעיות עלילה ודמויות, בחירות שפה ומשלב, וזו הדרך להעשיר את הטקסט כשצריך, או להשמיט חלקים כשאין ברירה. 

נדבר על רעיונות, רפרנסים, פאזלים, תהליכי חיפוש, חיבורים אורגניים וכאלה שלא, ויתורים כואבים ולא כואבים, ועל המנוע של הסיפור - הלב שלו. 

mamaro__a_disarray_of_differant_chess_boards_checkers_board_cha_fd6b90e3-440b-4345-b3ae-72

דיאלוגים ומשחקי שח

דיאלוגים הם כלי סיפורי משמעותי. עבודת הדיאלוגים היא שלב מתקדם יחסית בבניית הסיפור, אבל לפעמים אני נכנסת אליה עוד לפני שלבי בניית העלילה. אני רואה דיאלוג כמשחק, מאבק, או קרב, ומשתמשת בדיאלוגים כדי לאזן בין הצורך שלי כמספרת להעביר מידע, ובין הצרכים הנפרדים של הדמויות שלי. כתיבת דיאלוגים עבורי היא משחק של השמטות לא פחות ממשחק של כתיבה. 

נדבר על רצונות נקודתיים, פעולות דרמטיות, טכניקות של מחיקה וכתיבה, אפיון דמויות דרך בחירת מלים, ווריאציות של מהלכי קרב, דיאלוג וריקוד בתוך דיאלוג. ועל סודות המרחק הנכון.

mamaro__investigation_board_red_strings_pictures_newspaper_clip_b668e073-a507-4fad-b834-cd

עבודת דמויות

תהליך העבודה על דמות נמשך לכל אורך העבודה על סיפור חדש. זה תהליך חקירת עומק של הדמות בתוך ההקשר העמוק של הסיפור. חיפוש פנימי וחיצוני שעובד על מנגנון שאלות.

נדבר על רצונות מעצורים סדקים וסודות, על גבולות וטאבו, על מערכת היחסים בינינו ובין הדמויות, סוגי שאלות ומתי לשאול אותן, חיבור שאלות ותחקיר לבניית מהלכי עלילה וטרנספורמציה של גיבורים.

ובלי אף מילה על דמויות עגולות! 

* ביטול הרשמה עד שבוע לפני מפגש - בהחזר מלא. 

ביטול הרשמה בשבוע לפני מפגש (עד שעה לפני המפגש) - בהחזר של 75%

שעה לפני מפגש והלאה - ללא החזר. 

לרוכשים את חבילת ארבעת המפגשים - כל הנ"ל עד למפגש הראשון. לאחר המפגש הראשון לא ניתן לקבל החזר. לא ניתן לקבל החזר חלקי.
 

bottom of page